top of page

درباره ما

در عصر بروز اختلافات حقوقی به دلیل جمعیت زیاد که از نظر جمعیتی متفاوت است ، همه مردم نمی توانند هزینه بالایی را برای مراجعه به دادگاه برای جستجوی عدالت تحمل کنند یا سالها منتظر بمانند تا عدالت را تحمل کنند با این اوضاع و احوال مالی . در اینجا آمده ایم تا به شما کمک کنیم.


ما قصد داریم شکاف بین طبقات در یک جامعه و واسطه ها را برطرف کنیم و ارتباطی بین همان کلاسها با هدف آگاهی اجتماعی ایجاد کنیم.

جدا از این ، همه ما کنفرانس ها ، وبینارها ، مسابقات مختلفی را ترتیب می دهیم.

</s></s>

MediateGuru-4.png
bottom of page