top of page

فرصت ها

آیا می خواهید MediateGuru را در پردیس خود نشان دهید؟
آیا می خواهید در تیم روابط عمومی ما عضو شوید؟
دستیار اداری "مجازی" (کارآموزی)
فراخوان فصل های کتاب ویرایش شده: "راهی به آینده ADR: چشم اندازهای مقایسه ای از سراسر جهان"
bottom of page