top of page
globe-296471_1280.png
MediateGuru's
هیئت مشورتی جهانی
globe-296471_1280.png

MediateGuru دارای اعضای متنوعی از اعضای هیئت مشاوره از سراسر جهان است که گرد هم می آیند و راهنمایی و راهنمایی خود را به سازمان ارائه می دهند و به MediateGuru در رسیدن به هدف خود کمک می کنند.

دعوت از هیئت مشاوره

ما در حال تحقیر کردن تمرین حرفه ای یا یک آکادمیسین برجسته هستیم که فکر می کند عضوی از هیئت مشاوره جهانی مدیاتگورو باشد.

</s></s>

توجه داشته باشید:

1) موقعیت افتخاری خواهد بود.

2) فقط دو مشاور از یک ملت منصوب می شوند.

3) مشاوران محترم وظیفه دارند MediateGuru را راهنمایی کرده و آینده صنعت ADR را آرایش کنند.

</s></s>

برای جزئیات قانون اساسی هیئت مشورتی ، لطفا اینجا کلیک کنید

فرم دعوت از هیئت مشاوره

برای ثبت نام در موقعیت مشاور افتخاری ، لطفاً برای پر کردن اطلاعات زیر وقت بگذارید.

bottom of page